Bahattin Karabacak

Müdürlük Faaliyetleri

Beldenin düzeninin, halkın huzur ve sağlığının sağlanması ve korunmasının gerektirdiği tedbirleri almak ve uygulamaları gerçekleştirmek, Belediye’nin çeşitli birimleri ile koordinasyon halinde özel kolluk gücü olarak ekibinin görev yapmasını takip etmek ve ekibinin çalışmalarını planlamak, sivil savunma hizmetleri kapsamında biriminin üzerine düşen görevleri yerine getirmesini organize etmek ve birimin iş durumunu göz önünde bulundurarak gerekli ekipleri oluşturmakla görevlidir.

Zabıta Müdürlüğü Faaliyetleri
Semt Pazarları Kontrol Denetim ve İdari Yaptırım Yönetmeliği
İş Yeri Evrak Listesi
Sıhhi Başvuru Formu
Gayri Sıhhi Ruhsat Başvuru Formu

Dahili Numaralar
Zabıta Kalemi: 2701-2747