Abdulkadir Çapanoğlu
1971, Erzurum

Sultanbeyli Gelişiyor, Değişiyor. Bu gurur hepimizin.

Abdulkadir Çapanoğlu, 1971 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’ da tamamladıktan sonra A.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi. Daha sonra, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde yüksek lisans yapan Çapanoğlu, eğitimine halen Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Bölümünde doktora yaparak devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Çapanoğlu, 1997 yılından itibaren Kartal Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Çapanoğlu, halen Sultanbeyli Belediyesinde Zabıta Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Müdürlük Faaliyetleri

Beldenin düzeninin, halkın huzur ve sağlığının sağlanması ve korunmasının gerektirdiği tedbirleri almak ve uygulamaları gerçekleştirmek, Belediye’nin çeşitli birimleri ile koordinasyon halinde özel kolluk gücü olarak ekibinin görev yapmasını takip etmek ve ekibinin çalışmalarını planlamak, sivil savunma hizmetleri kapsamında biriminin üzerine düşen görevleri yerine getirmesini organize etmek ve birimin iş durumunu göz önünde bulundurarak gerekli ekipleri oluşturmakla görevlidir.

Zabıta Müdürlüğü Faaliyetleri
Semt Pazarları Kontrol Denetim ve İdari Yaptırım Yönetmeliği
İş Yeri Evrak Listesi
Sıhhi Başvuru Formu
Gayri Sıhhi Ruhsat Başvuru Formu

Dahili Numaralar
Zabıta Kalemi: 2701-2747