İmar Barışı Nedir?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözülmesidir.

İmar Barışı’nın Amacı Nedir?

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır.

İmar Barışı Hangi Yapıları Kapsayacak?

31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilecek.

Başvurular Hangi Tarihe Kadar Yapılabilecek?

Başvurular 31 Ekim’e kadar yapılabilecek.

Nereye Başvurulacak?

Başvurular e-Devlet üzerinden ya da Adil Mahallesi Gençlik Merkezinde bulunan müracaat ofisinden yapılabilir.

Tüm Malikler mi Başvuracak?

Yapı Kayıt Belgesi için İmar Barışı’na yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından başvurulabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Belirlenecek?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, yapının konut veya ticaret olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı da gözetilerek ve karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenecek.

Belge Ne Kadar Sürede Çıkacak?

Başvuru yapıldıktan sonra 24 saat içinde vatandaşa dönüş yapılacak. İlgili hesap numarası da bu bildirimde vatandaşa iletilecek. Vatandaş ödeme yaptıktan sonra, 24 saat içinde de Yapı Kayıt Belgesi çıkacak.

Yapının Arsa Değeri Nasıl Hesaplanacak?

Arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacak.