Yeşilkent Sultanbeyli

Dünya nüfusunun hızla artması, kentleşmenin kontrolsüzlüğü, endüstrileşme ve bunlara bağlı olarak gelişen kaynak kullanımındaki bilinçsizlik tüm dünya ülkelerini olumsuz etkilemektedir. Sultanbeyli ilçesi, gelişim gösteren bölgeler arasında olduğundan bu olumsuzlukların tehdidi altındadır.

Bu nedenle geliştirilen YeşilKent Sultanbeyli projesi, kentin çevre üzerinde etkisinin azaltılması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, en düşük düzeyde atık üretimi, geri dönüşümlü malzeme kullanımı (ekolojik ayak izinin en aza indirgenmesi) gibi ilkeler gözetilerek hazırlanmıştır.

YeşilKent Sultanbeyli projesinin amacı; bölgesel kalkınma, kent ve çevre konularında uygulamaya, yenilik üretmeye, çözüm geliştirmeye ve proje değerlendirmeye dönük eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlayarak sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda kent ve çevre konularında bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek, bilgi düzeyini ve uygulamaları arttırmaktır.

YeşilKent Konsepti ve Marka Lisans Faaliyetleri

a. YeşilKent marka konsept çalışması hazırlanacak.
b. Sektör kurulları belirlenecek.
c. Sektör kurullarına yönelik ulusal ve uluslararası standartlar belirlenecek.
d. Lisans sözleşme örnekleri hazırlanacak.
e. Web sitesi ve mobil uygulama hazırlanacak.
f. Belediyenin mevcut çevre faaliyetleri ve bilgilendirme çalışmaları için görsel materyaller hazırlanacak. (logo, giydirme, billboard vb.)

Enerji Tasarrufu ve Üretimi Faaliyetleri

a. İlçe genelindeki yapılaşma sürecine enerji verimliliği bağlamında katkı vermek amacıyla, belediyemize ait bina ve alanlardan başlamak üzere konsept çalışmalar yapılacak.
b. Bu çalışmalar kapsamında elde edilecek tasarruf verileri ve yöntemleri, örneklem kurulabilecek kolaylık ve erişimde ilçe genelinde duyurulacak.
c. Çeşitli bilgilendirme faaliyetleri ile ekolojik ev konseptinin hane ekonomisi ve çevre sürdürülebilirliğine katkıları vatandaşlara tanıtılacak.
d. Yukarıda bahsedilen faaliyetler aşama aşama Sultanbeyli’nin geneline yayılacak.

YeşilKent İletişim
yesilkent@sultanbeyli.bel.tr