MİSYON

 • Belediye hizmetlerinin sunumunda kaliteyi ve vatandaş memnuniyetini en önde tutan; toplumun
  gelişimini destekleyen; sosyal, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı; gelişimde ve değişimde öncü,
  katılımcı bir yönetim anlayışıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturmak.

VİZYON

 • Kendini ve Kentini Geliştiren Belediye

TEMEL İLKELERİMİZ

 • Şeffaf ve hesap verebilir olmak
 • Hizmette adaletli olmak
 • Etik değerlere bağlı olmak
 • Vatandaş memnuniyetini esas almak
 • Çözüm odaklı olmak
 • Takım ruhu ve işbirliği ile çalışmak
 • Kaliteli ve etkili hizmet sunmak
 • Halkın değerlerine saygılı olmak
 • Katılımcı yönetim sergilemek
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak
 • Teknolojiye önem vermek
 • Planlı ve programlı olmak
 • Çalışanların mesleki gelişimine ve davranış eğitimlerine önem vermek