Av. Sinan Koman
1979, Bayburt

Sultanbeyli Gelişiyor, Değişiyor. Bu gurur hepimizin.

1979 yılında Bayburt’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bayburt’ta tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2004 yılında mezun oldu. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra serbest avukat olarak çalıştı. 2008-2009 yılları arasında Maltepe Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünde avukat olarak görev yaptı. 2009 yılının haziran ayından itibaren Sultanbeyli Belediye Başkanlığında aynı görevi devam ettirmiş 2019 yılında Hukuk İşleri Müdürü olarak atanmıştır.

Müdürlük Faaliyetleri

Belediye Başkanınca verilen vekaletnamedeki sınırlar içinde, Belediye Başkanı adına Yargı mercileri, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterliklerde Belediye Tüzel Kişiliği’ni temsil eder; dava açar, açılan davalarda gerekli savunmaları yapar, icra işlemlerini yürütür, Başkanlık makamı ya da Belediyeye bağlı müdürlüklerin tereddüde düştükleri hukuksal sorunlar hakkında görüş belirtir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri

Dahili Numaralar
Hukuk İşleri Kalemi: 3242