Salih Boyraz
Sivas, 1983

Sultanbeyli Gelişiyor, Değişiyor. Bu gurur hepimizin.

1983 Sivas doğumlu olan Salih Boyraz ilk ve ortaokulu Sivas’ta, liseyi Ankara Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünde tamamlayan Boyraz, özel sektörde 2 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis memuru olarak 4 yıl görev yaptı. Ardından kurum değiştiren Boyraz Tuzla Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görev aldı. 2013 yılında Tuzla Belediyesi’nden Sultanbeyli Belediyesi’ne geçen Boyraz, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde göreve başlayarak bu birimde 2 yıl süre ile çalıştı. Ardından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde 2 yıl süreyle halkla ilişkiler şefliği, daha sonra Kültür İşleri Müdürlüğü’nde 2 yıl kültürel etkinlikler şefliği yaptı. Çalışmış olduğu birimlerde gerçekleştirme görevliliği, mal ve hizmet alımı işlerinin yaklaşık maliyet komisyon üyeliği, ihale komisyon üyeliği, mal ve hizmet alımı dosyalarının kontrol görevliliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. 2019 Mayıs ayı içinde Teftiş Kurulu Müdürü olarak atanan Boyraz, Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini de yürütmektedir. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Tarım Bölümünde eğitimine devam eden Salih Boyraz, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Boyraz, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Programına devam etmektedir. Evli olan Boyraz, orta derecede İngilizce bilmektedir.

Müdürlük Faaliyetleri

Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, kurum personelinin temel ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek, kurum faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli her türlü demirbaş eşya, büro makinası, mobilya ve mefruşat ile basılı kağıt ve kırtasiyenin onaylanan iş planları uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını kontrol etmek, dış birimleri arasındaki dahili ve diğer kuruluşlarla olan harici haberleşmesinin etkinlikle yürütülebilmesi için gerekli haberleşme organizasyonunu gerçekleştirmek ve devamını sağlamak, kurumun onarım ve dekorasyon işlerini planlanan şekilde yürütülmesini takip edebilmek için sorumlularla koordineli olarak çalışmak, yemekhane ve Belediyenin yemek, temizlik, gözetleme – danışma – yönlendirme ve personel servis ihtiyacını karşılayan taşeron firmanın kontrolünü sağlamak, birimin sunduğu hizmetlerle ilgili ihale işlemlerini, hak edişleri ve ödemelerini takip etmek, tören ve festivallerde, tören ve festival alanlarının bayraklarla süslenmesi ve ses cihazının kurulması işini yürütmek, Belediye merkez ve dış birimlerin 24 saat gözetleme – danışma – yönlendirme işini yapmaktır. Belediye bünyesinde çekilen fotokopi ve ozalit işlemlerini takip etmek, tüm odacıların kontrolünü sağlamak, Belediye merkez binası içerisinde sunulan çay, kahve vb. hizmetleri temizlik ve hijyen açısından kontrol etmek, personelinin çalışmalarını ve performansını denetlemek, mesleki gelişimleri için gerekli ve uygun bulduğu tedbirleri uygulamak, ayniyat saymanı aracılı ile Belediyeye alınan sarf malzemelerinin kontrolü ve koordinesini yapmak, Belediyede yapılacak olan ivazlı ve ivazsız ayni bağışlarla ilgili gerekli işlemleri takip etmekle görevlidir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri

Dahili Numaralar
Destek Hizmetleri Sorumlusu: 1192