Temel Mesajlar Beceri Geliştirme Atölyeleri

Çocuk gelişiminde “Uygulamalı Beceri Geliştirme Etkinlikleri” kilit derecede önem taşımaktadır. Program; bilime ve temel mesajlara dayandırılmış; eğlenceli, basit ve güçlü içerikteki atölye çalışmalarından oluşmaktadır. Bu çalışmalar bakım veren (anne, baba, babaanne, hala vb) açısından maliyetsiz olup, bakım verenlerin birlikte geçirdiği süre boyunca, nasıl etkileşime girildiğiyle ilgilidir. Bu mesajlar özümsenip tüm gelişim süreci boyunca uygulandığında, çocuğun okul hayatına başarılı bir şekilde başlayabilmesi öngörülmektedir. Bu çalışmalara ebeveynler, bebekleri ve küçük çocukları ile birlikte katılabilmektedir. Atölyeler; anne-baba ve anne-baba çocuk atölyeleri olmak üzere, iki grup şeklindedir. Öncelikle aileler, temel mesajlar ile tanıştırılmakta ve daha sonra bu mesajların eğlenceli bir şekilde hayata geçirilmesi için atölyelerdeki etkinlikler ile alıştırmalar yapmaktadır. “Temel Mesajlar Beceri Geliştirme Atölyeleri” ndeki etkinlikler, gruptaki çocukların yaşlarına göre değişiklik gösterebilecek şekilde yapılandırılmıştır. Etkinliklerden bazıları hem bebekler hem de çocuklar için uygun olduğundan, farklı yaştaki çocuklar için uyarlanmaya açıktır.

ATÖLYE KAYIT