Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetleri Birimi

Sosyal ve Ekonomik Destek, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bir hizmettir. Sultanbeyli Belediyesi, bu hizmetin sunulması sürecinde aracı bir kuruluş olarak görev almaktadır.

Proje dâhilinde faaliyetlerimiz;
1. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti
2. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

Başvuru Koşulları

Hizmet almak isteyen kişinin Sultanbeyli’de ikamet etmesi şartı aranır.

Hanede ekonomik yoksulluk nedeni ile desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç durumuna düşebilecek olan en az 1 (bir) çocuk olması (18 yaş altı) gerekmektedir.

Başvurunuzu yüz yüze veya telefon numarası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda yoksul olan ailelere kendi kendilerine yetebilecek duruma gelinceye dek çocuklarının bakımını sağlayabilmeleri amacıyla geçici olarak verilen nakdi destek hizmeti modelidir. Hane içerisinde bulunan çocukların yaş durumuna göre destek miktarı değişmekte olup belirlenen süre içerisinde aylık olarak sunulmaktadır.

Çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir.

Danışmanlık Tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,
Eğitim Tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait iş yerlerine yerleştirilmesine,
Bakım Tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi halinde, çocuğun resmi veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine,
Sağlık Tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına,
Barınma Tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya yönelik tedbirlerdir.