Seyyar Oyun Parkları

Bu faaliyet kapsamında; alternatif mekânlarda, güvenli yeni oyun alanları oluşturulup çocukların zihinsel, sosyo-duygusal ve hareket gelişimleri desteklenmektedir. Ayrıca birlikte oyun oynama, akranları ile bağ kurma, kendini ifade etme gibi yetenekleri geliştirilmektedir. Bu amaçlar dâhilinde, ilçede yer alan mahallelerin uygun olan alanlarında, kısa sürede oluşturulabilen seyyar oyun parkı kurulmaktadır. Bu sayede mahallenin herhangi bir köşesi, oyun parkına dönüşebilmektedir. Açık alanın ısı durumu uygun olduğu sürece, 4 mevsim sürdürülebilecek olan bu etkinlikte, mevsime göre kurulan oyun parkının içeriği ve materyalleri değişiklik göstermektedir.