İbrahim Kurukol
Erzincan, 1965

Sultanbeyli Gelişiyor, Değişiyor. Bu gurur hepimizin.

İbrahim Kurukol, 1965 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyattan mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi Tarım Teknikerliği ve İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Memuriyet hayatına 1987 yılında başlayan Kurukol, 1997 yılında naklen atandığı Kartal Belediyesi Personel Müdürlüğünde çeşitli kademelerde 8 yıl görev yaptı. 2004 yılında Sultanbeyli Belediyesine naklen geçiş yaptı. Kurumumuzda Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Kurukol, evli ve beş çocuk babasıdır.

Müdürlük Faaliyetleri

Belediye Meclisinin düzenli çalışabilmesi gerekli desteğin verilmesinde ve meclis işlemlerinin yürütülmesinden, belediye meclis üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesinden, gelen ve giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesinden, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmak, belediye encümeninin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolünden, encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmekten, belediyenin genel arşivinin istenen kalitede ve verimde çalışabilmesi için onların müracaatlarını kabul etmek ve sonuçlandırmak, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakların her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir.

Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri

Dahili Numaralar
Yazı İşleri Şefi: 1428  Meclis Kalemi: 1430 Encümen Kalemi: 1429 Yazı İşleri Kalemi: 1428