Dr. Murat Anbarcı
Balıkesir, 1984

Sultanbeyli Gelişiyor, Değişiyor. Bu gurur hepimizin.

1984 yılında Balıkesir’de doğdu. Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümlerinde çift ana dal yaparak lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği İnşaat Yönetimi programında tamamlayarak İnşaat Yüksek Mühendisi unvanı aldı. Eğitim ve öğretim hayatına ara vermeden doktora eğitimine devam etti, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Yönetimi programında doktorasını başarı ile tamamlayarak doktor unvanına hak kazandı. Akademik hayattan kopmayan Anbarcı’nın uzmanlık alanları ile ilgili yayınlanmış birçok makale ve bildirisi bulunmaktadır.

Meslek hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsfalt A.Ş. Teknik İşler Müdürlüğünde Kesin Hesap ve Hakediş Mühendisi olarak başladı, ardından özel sektöre geçerek büyük ölçekli bir yol firmasında Teknik Ofis Mühendisi olarak çalıştı. Özel sektör tecrübesinden sonra İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İnşaat Yönetimi Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Sultanbeyli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne geçiş yaparak, İhale İşleri Şefliği bünyesinde çalışmaya başladı. Fen İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirme görevliliği, tüm yapım işleri, mal ve hizmet alımı işlerinin yaklaşık maliyet komisyon üyeliği, ihale komisyon üyeliği, bordür tretuvar işi yapı denetim görevliliği, park yapım ve yenilenmesi işi yapı denetim görevliliği, asfalt serimi işi yapı denetim görevliliği, bina tadilat işleri yapı denetim görevliliği, mal alımı ve hizmet alımı dosyalarının kontrol görevliliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. Fen İşleri Müdürlüğünün Yatırım Planlama ve Koordinasyon Şefi unvanı ile çalışırken Fen İşleri Müdürlüğü’ne getirilen Anbarcı daha sonra Özel Kalem Müdürlüğüne atandı. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Müdürlük Faaliyetleri

Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; çeşitli toplantılar düzenlemek, Belediye birimlerinin aylık faaliyet raporlarını hazırlamak, Belediyeye ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak için gerekli düzenlemeler yapmak, Başkanın çalışma programını düzenlemek, halk günlerinde başkanı ziyarete gelen vatandaşların gerekli kayıtları tutarak şikayet, dilek ve önerilerin ilgili birime gönderilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kendisine intikal eden haberleri ve bilgileri süzgeçten geçirerek en seri şekilde ilgililerine ulaştırmak. Başkan tarafından yapılacak sunumlarda gerekli hazırlıkları yapmak. Başkan, Başkan Yardımcıları, Başkan Danışmanları Şoförleri ile Başkan Yardımcıları ve Başkan Danışmanlarının, Yönetici Asistanlarının iş ve işlemlerini takip etmekle görevlidir.

Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyetleri