Merkez Temelli Aile Rehberliği Programı

Bu program; temel olarak 13-36 aylık çocuklara ve ebeveynlerine yönelik bütüncül olarak ele alınmış bir “Aile Rehberlik Programı” dır. Birden fazla ailenin katılımıyla gerçekleşen eğitim, grup etkinliği olarak yapılmaktadır. Etkinlik; 4 anne ve 4 çocuktan oluşan gruplarla yapılmakta ve ayda bir kez olmak üzere, düzenli olarak gerçekleşmektedir. Müfredat dâhilinde; 13-36 aydaki gelişimsel özelliklerin yanı sıra bu gelişimi destekleyen ebeveynlik becerileri olarak bağlanma, annenin ruh sağlığı, oyun ve sınır koyma gibi konular işlenmektedir. Ayrıca programda ebeveynler, davranışlarda denge oluşturma ve ebeveyn çocuk ilişkisinde stres oluşturan durumlar konusunda desteklenmektedir. Her ayın etkinliği ve oyunları, yapılan planlamaya göre değişiklik göstermektedir. Merkez temelli gerçekleştirilen bu eğitimde, 13 ay ve sonrası çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçları üzerine etkinlikler yapılmakta, annelerin ve çocukların sosyalleşme ihtiyaçları bir grup ortamında karşılanmaktadır.