Halka Açık Seminerler

Bu program kapsamında; oyun, bağlanma, beslenme, uyku, ekran zamanı, ev kazaları, zorlayıcı durumlar ve olumlu ebeveynlik temalarında, seminerler gerçekleştirilmektedir. Bu seminerler, “Aile Rehberlik Programı” konusunda eğitim ve deneyim sahibi olan, proje çalışanları tarafından verilmektedir.