Evlilik Öncesi Eğitim Programı

Aile, bir çocuğun en güvenli alanıdır. Bu alanın sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için ebeveynlerin anne-baba olmadan önce iyi birer eş olmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Bu sebeple bu faaliyette gerçekleştirilecek olan “Evlilik Öncesi Eğitim
Programı” ile gençlerin evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmesi, birbirlerine karşı farklı önemlerdeki gelişimsel görevleri anlayabilmeleri ve birbirleriyle doğru iletişim kurabilmeleri için gereken temel beceriler kazandırılmaktadır. Verilecek olan eğitimde, “Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri”, “Aile Hukuku”, “Evlilik ve Sağlık” gibi üç temel konuya odaklanılmaktadır. Eğitimler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü desteğiyle ve kurum tarafından seçilen eğiticiler tarafından verilmektedir. Eğitimi verecek kişi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından “Evlilik Öncesi Eğitim Programı Eğitimi”ne tabii tutulmaktadır. Bu program; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Aile Eğitim Programı’ndan (AEP) esinlenilerek, projeye dahil edilmiştir.