Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Birimi

Ruh sağlığı desteğine ihtiyacı olan vatandaşlarımızın problemlerinin çözülmesi, süregelen bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerilerinin kazandırılması, toplumsal hayata katılımlarının artması amacı ile “Yetişkin Terapisi” ve “Çocuk ve Ergen Terapisi” hizmetleri sunulmaktadır.

Sunulan Hizmetler;
1. Yetişkin Terapisi
2. Çocuk ve Ergen Terapisi

Başvuru Koşulları

Hizmet almak isteyen kişinin Sultanbeyli’de ikamet etmesi şartı aranır.

Yetişkin terapisi hizmetinden 18 yaş üzeri; Çocuk ve Ergen Terapisi hizmetinden 2-18 yaş aralığındakiler faydalanabilmektedir.

Başvurunuzu yüz yüze veya telefon numarası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Bireylerin hayatlarında kişisel, sosyal gibi çeşitli konularda problemler ile karşı karşıya kalabilir, bu problemlerin çözümünde dinlenilmeye, rehberlik edilmesine, objektif bir bakış açısına ihtiyaç duyabilir. Yaşadığı problemleri gidermek veya içinde bulunduğu durumu anlamlandırmak isteyen 18 yaş üzerindeki tüm bireyler belediyemize başvurarak uzmanlarımızdan (tamamen ücretsiz şekilde) destek alabilirler.

  • Psikolojik Danışmanlık
  • Grup ve Atölye Çalışmaları
  • Psikolojik Test ve Envanterler

Çocukluk dönemi, etkilerini yetişkinlik yaşantısında da süren oldukça önemli bir dönemdir. Çocukken edinilen deneyimler yetişkinlikte, bireyin kişilik özelliklerini, öz saygısını, özgüvenini, davranış ve tutumlarını büyük ölçüde etkilemektedir.

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde psikolojik, fiziksel, davranışsal ve sosyal sorunlar oluşabilmekte, bu sorulara bağlı olarak çocuk ve ergenlerin okul hayatlarında, aile yaşamlarında ve arkadaşlık ilişkilerinde problemler oluşabilmektedir.

Çocuk ve Ergen Terapisi ile 2-18 yaş arası çocukların ve ergenlerin gereksinim duydukları duygusal yardım almalarını sağlamakta, yaşamış olduğu problemleri çözümleyerek destek sağlamaktadır.

  • Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlık
  • Grup ve Atölye Çalışmaları
  • Psikolojik Test ve Envanterler