Mülkiyet
  • Ocak 25, 2019

Mülkiyet Konusunun Tarihsel Süreci Anlatıldı

Kent konseyi 2019 yılının ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Meclis salonunda yapılan genel kurulda Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç mülkiyet konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sultanbeyli’nin gelişimine katkı sunan kent konseyi, 2019 yılının ilk oturumunu gerçekleştirdi. Yeni yılın ilk oturumunda kent konseyine mülkiyet konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Konsey Başkanı Reşat Atalar oturumun açılış konuşmasını yaparak, kent konseylerinin üstlendiği misyona değindi. Sultanbeyli’nin son dönemde hayli gelişip kalkındığını vurgulayan Reşat Atalar, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in ilçenin çehresini değiştirdiğini kaydetti. Atalar’ın konuşmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç genel kurula mülkiyetle ilgili sunum yaptı. Mülkiyet konusunun geçmişiyle ilgili bilgi veren Erkan Dinç, ilçenin 2009 yılından sonra imar planlarının hazırlandığını ve bunun Sultanbeyli’nin gelişiminde büyük rol oynadığını vurguladı. Mülkiyet konusunu çözebilmek adına büyük mücadele verdiklerini kaydeden Erkan Dinç, 2009’dan bu yana verilen ruhsat sayılarını konsey üyeleriyle paylaştı. Meclisten geçen Sultanbeyli’ye özel yasanın ilçenin mülkiyet problemini kesin olarak çözdüğünü kaydeden Erkan Dinç, bu yasanın ardından tüm tapuların belediyeye geçtiğini ifade etti. Tüm parsellerde kadastro çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Erkan Dinç, çalışmaları biten parsellerde tebligatlarının halkla ulaştığını ve tebligatların ardından başvuru yapanlara imarlı tapularının verildiğini belirtti. Yakın zamanda 1561 parselde yer alan Hamidiye Mahallesi’nde de tebligatların verileceğini vurgulayan Başkan Yardımcısı, tebligatlarını alanları belediyeye başvurmaya davet etti. Erkan Dinç’in ardından konsey üyeleri mülkiyet konusuyla ilgili sorular yoneltti. Başkan Yardımcısı tebligatı dağıtılan parsellerde tapuların verilmeye başladığını ifade ederek sözlerini noktaladı.