Erken Çocukluk Birimi

Hep Birlikte
“İyi Bir Başlangıç Yapalım”

Sultanbeyli Belediyesi olarak İstanbul’un en genç nüfusuna sahip yerlerinden biri olan ilçemizde, 0-6 yaş arası çocuklara ve ailelerine yönelik yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.
Projemiz kapsamında; erken çocukluk ve okul öncesi dönemdeki çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Çocukların; sağlıklı, mutlu, özgüvenli, donanımlı ve üretken bireyler olmalarını destekleyerek orta ve uzun vadede ekonomik, kültürel ve sosyal yapıdaki dönüşüme katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Proje dâhilinde faaliyetlerimiz;
1. Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği Program
2. Merkez Temelli Aile Rehberliği Programı
3. Temel Mesajlar Beceri Geliştirme Atölyeleri
4. Halka Açık Seminerler
5. Seyyar Oyun Parkları Faaliyeti
6. Evlilik Öncesi Eğitim Programları

 

Bu program; temel olarak anne ruh sağlığını desteklemekle birlikte bebeğin öğrenme kapasitesini geliştirme, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırma ve anne babaların ebeveynlik becerisine katkı sunmayı hedeflemektedir. Ev ziyaretleri, gebeliğin 7. ayından itibaren başlayarak doğumdan önce ayda bir, doğumdan sonra ise 15 günde bir olmak üzere, düzenli aralıklarla gerçekleşmektedir. İlk 6 ayda, annenin ruh sağlığının gelişimini destekleyen teknikler ve anne bebek ilişkisini güçlendirecek öneriler konusunda rehberlik edilirken; bebek 6 aylık olduktan sonra ise her ziyarette çeşitli oyuncaklar götürülerek bebeğin bilişsel, fiziksel, sosyo-duygusal ve dil gelişimini destekleyecek etkinlikler yapılmaktadır.

Başvuru Koşulları
Hizmet almak isteyen kişinin Sultanbeyli’de ikamet etmesi şartı aranır.
Gebeliğinizin 5. ayında veya üzerinde olmanız yeterlidir.
Mümkünse ilk gebelik olması tercihimizdir.
Başvurunuzu yüzyüze, telefon numarası üzerinden veya aşağıdaki ön başvuru linki üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Bu program; temel olarak 13-36 aylık çocuklara ve ebeveynlerine yönelik bütüncül olarak ele alınmış bir “Aile Rehberlik Programı” dır. Birden fazla ailenin katılımıyla gerçekleşen eğitim, grup etkinliği olarak yapılmaktadır. Etkinlik; 4 anne ve 4 çocuktan oluşan gruplarla yapılmakta ve ayda bir kez olmak üzere, düzenli olarak gerçekleşmektedir. Müfredat dâhilinde; 13-36 aydaki gelişimsel özelliklerin yanı sıra bu gelişimi destekleyen ebeveynlik becerileri olarak bağlanma, annenin ruh sağlığı, oyun ve sınır koyma gibi konular işlenmektedir. Ayrıca programda ebeveynler, davranışlarda denge oluşturma ve ebeveyn çocuk ilişkisinde stres oluşturan durumlar konusunda desteklenmektedir. Her ayın etkinliği ve oyunları, yapılan planlamaya göre değişiklik göstermektedir. Merkez temelli gerçekleştirilen bu eğitimde, 13 ay ve sonrası çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçları üzerine etkinlikler yapılmakta, annelerin ve çocukların sosyalleşme ihtiyaçları bir grup ortamında karşılanmaktadır.

Başvuru Koşulları
Hizmet almak isteyen kişinin Sultanbeyli’de ikamet etmesi şartı aranır.
Çocuğunuzun 13-36 ay arasında olması yeterlidir.
Başvurunuzu yüzyüze, telefon numarası üzerinden veya aşağıdaki ön başvuru linki üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Çocuk gelişiminde “Uygulamalı Beceri Geliştirme Etkinlikleri” kilit derecede önem taşımaktadır. Program; bilime ve temel mesajlara dayandırılmış; eğlenceli, basit ve güçlü içerikteki atölye çalışmalarından oluşmaktadır. Bu çalışmalar bakım veren (anne, baba, babaanne, hala vb) açısından maliyetsiz olup, bakım verenlerin birlikte geçirdiği süre boyunca, nasıl etkileşime girildiğiyle ilgilidir. Bu mesajlar özümsenip tüm gelişim süreci boyunca uygulandığında, çocuğun okul hayatına başarılı bir şekilde başlayabilmesi öngörülmektedir. Bu çalışmalara ebeveynler, bebekleri ve küçük çocukları ile birlikte katılabilmektedir. Atölyeler; anne-baba ve anne-baba çocuk atölyeleri olmak üzere, iki grup şeklindedir. Öncelikle aileler, temel mesajlar ile tanıştırılmakta ve daha sonra bu mesajların eğlenceli bir şekilde hayata geçirilmesi için atölyelerdeki etkinlikler ile alıştırmalar yapmaktadır. “Temel Mesajlar Beceri Geliştirme Atölyeleri” ndeki etkinlikler, gruptaki çocukların yaşlarına göre değişiklik gösterebilecek şekilde yapılandırılmıştır. Etkinliklerden bazıları hem bebekler hem de çocuklar için uygun olduğundan, farklı yaştaki çocuklar için uyarlanmaya açıktır.

Başvuru Koşulları
Hizmet almak isteyen kişinin Sultanbeyli’de ikamet etmesi şartı aranır.
0-5 yaş arası çocukların katılımına uygundur.
Başvurunuzu yüzyüze, telefon numarası üzerinden veya aşağıdaki ön başvuru linki üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Bu program kapsamında; oyun, bağlanma, beslenme, uyku, ekran zamanı, ev kazaları, olumlu disiplin ve tuvalet becerilerinin desteklenmesi konularında seminerler gerçekleştirilmektedir. Bu seminerler, “Aile Rehberlik Programı” konusunda eğitim ve deneyim sahibi olan, proje çalışanları tarafından verilmektedir.
Halihazırda “Beslenme Semineri” verilmekte olup; yakın zamanda Tuvalet Becerilerinin Desteklenmesi semineri de başlayacaktır.

Başvuru Koşulları
Hizmet almak isteyen kişinin Sultanbeyli’de ikamet etmesi şartı aranır.
Beslenme Semineri için çocuğunuzun 0-36 ay arasında olması gerekmektedir.
Tuvalet Becerilerinin Desteklenmesi Semineri için çocuğunuzun 24-36 ay arasında olması gerekmektedir
Uyku Semineri için çocuğunuzun 0-3 yaş arasında olması gerekmektedir.
Oyun Semineri için çocuğunuzun 0-5 yaş arasında olması gerekmektedir.
Olumlu Ebeveynlik Semineri için çocuğunuzun 0-5 yaş arasında olması gerekmektedir.
Olumlu Disiplin Semineri için çocuğunuzun 0-5 yaş arasında olması gerekmektedir.
Bağlanma Semineri için çocuğunuzun 0-5 yaş arasında olması gerekmektedir.
Ekran Zamanı Semineri için çocuğunuzun 0-5 yaş arasında olması gerekmektedir.
Başvurunuzu yüzyüze, telefon numarası üzerinden veya aşağıdaki ön başvuru linki üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Bu faaliyet kapsamında; alternatif mekânlarda, güvenli yeni oyun alanları oluşturulup çocukların zihinsel, sosyo-duygusal ve hareket gelişimleri desteklenmekte ve birlikte oyun oynama, akranları ile bağ kurma, kendini ifade etme gibi yetenekleri geliştirilmektedir. Ayrıca kültürel miras olarak nesilden nesile aktarılan Türk geleneksel oyunlarımız çocuklarımıza öğretilmektedir. Bu amaçlar dâhilinde, ilçede yer alan mahallelerin uygun olan sokakları güvenli hale getirilerek seyyar oyun parkı faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu sayede mahallenin herhangi bir köşesi, oyun parkına dönüşebilmektedir. Açık alanın ısı durumu uygun olduğu sürece, 4 mevsim sürdürülebilecek olan bu etkinlikte, mevsime göre kurulan oyun parkının içeriği ve materyalleri değişiklik göstermektedir.

Aile, bir çocuğun en güvenli alanıdır. Bu alanın sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için ebeveynlerin anne-baba olmadan önce iyi birer eş olmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Bu sebeple bu faaliyette gerçekleştirilecek olan “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” ile gençlerin evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmesi, birbirlerine karşı farklı önemlerdeki gelişimsel görevleri anlayabilmeleri ve birbirleriyle doğru iletişim kurabilmeleri için gereken temel beceriler kazandırılmaktadır. Verilecek olan eğitimde, “Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri”, “Aile Hukuku”, “Evlilik ve Sağlık” gibi üç temel konuya odaklanılmaktadır. Eğitimler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü desteğiyle ve kurum tarafından görevlendirilen eğiticiler tarafından verilmektedir.
Evlilik Öncesi Eğitim Programı her ayın son haftası Pazar saat: 14:00 akabindeki Pazartesi Saat:19:00 da olacak şekilde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Başvuru Koşulları
Evlilik düşünen çiftler, nişanlı çiftler ve evliliğinin en fazla 2. yılında olan çiftler programa katılabilmektedir.
Başvurunuzu yüzyüze, telefon numarası üzerinden veya aşağıdaki ön başvuru linki üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.