Sultanbeyli Belediyesi BİLMER olarak Türk ve Suriyeli kayıt dışı mikro işletme ve çalışanlarının kayıt altına alınmasına destek vermek, işverenlerin ve çalışanların işgücü piyasasındaki kural ve düzenlemelere yönelik bilincini, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca çalışma izni başvuru desteği ile eğitim ve istihdam olanaklarına ilişkin yönlendirme sağlamaktadır. Bilgi Merkezleri, mikro işletmelerin ve çalışanlarının kayıt altına alınmasını desteklemek üzere kurulmuştur.

Bilgi Merkezleri (BİLMER)

• Esnaf, sanatkâr ve mikro işletmelerin kayıt altına alınmasına destek olmak üzere danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sunar.
• Esnaf ve sanatkâr işletmelerine yönelik hizmetlerde niteliğin artırılmasını ve iletişim kanallarının güçlendirilmesini amaçlar.
• Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin ve çalışanlarının kayıt altına alınmasını teşvik eder.
• Saha ziyaretleri yoluyla esnaf, sanatkâr ve mikro işletmelerle iletişimi güçlendirir.
• Türkçe ve Arapça dillerinde danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunar.
• Kayıt dışı işletmelerin kayıt altına alınmasının yararlarına yönelik farkındalığı artırır.
• İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP) hakkında bilgi verir.

BİLMER’de hangi sorulara yanıt verilir?

• İşimi nasıl kayıt altına aldırırım ve bunun için hangi belgeler gerekir?
• Ruhsat almak için ne yapmalıyım?
• Bulunduğum ildeki mesleki eğitim ve katılabileceğim seminer olanakları nelerdir?
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşvikleriyle ilgili güncel bilgiye nasıl ulaşırım?
• İşsizlik kaydımı nasıl yaptırırım?
• Yeni işyeri kurmak için kredi ve teşvik olanaklarından nasıl yararlanırım?
• Çalışma izni başvurumu nasıl yapabilirim?

Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP)

• Proje, KİGEP aracılığıyla işverenlere eşit sayıda Geçici Koruma altındaki Suriyeli ve Türk vatandaşının kayıtlı istihdamı için destek vermektedir.
• KİGEP kapsamında işverenlere altı ay süreyle destek ödemesi ve Suriyeli çalışan başına bir defaya mahsus olmak üzere çalışma izni harcı desteği yapılmaktadır.
• Teşvik programı çalışma izni başvuruları için idari ve mali destekleri içerirken, bu destek sosyal güvenlik primleri ödemelerini de kapsamaktadır.
• KİGEP, Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk vatandaşlarının kayıtlı istihdamına destek veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile birlikte uygulanmaktadır.
• KİGEP, Türkiye’nin 14 ilindeki SGK İl Müdürlükleri bünyesinde uygulanmaktadır.

BİLMER Broşürü – TR

BİLMER Broşürü – EN

BİLMER Broşürü – AR

İletişim bilgileri

Adres : Abdurrahman Gazi Mah. Bosna Bulvarı No:5 Next Plaza Kat:3 Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kariyer Merkezi Sultanbeyli/İSTANBUL
Telefon: 0216 564 13 00 / 1629