(Bu çalıştay İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Sultanbeyli Belediyesi Ortak organizasyonudur.)

Koordinatör: 

Prof. Dr. Haşim Şahin

Düzenleme Kurulu: 

Prof. Dr. Hayati Develi (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Haşim Şahin (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Bülent Bayram /Ahmet Yesevi Üniversitesi)

Mehmet Mazak (Sultanbeyli Belediyesi)

Amaç ve Kapsam

Bu çalıştayın amacı Orta Asya’dan Anadolu’ya, Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye uzanan zaman diliminde Türkçe konuşan halklar üzerinde derin izler bırakmış önde gelen mutasavvıfların biyografilerini oluşturmak, tasavvuf kültürü içerisindeki ve Türklerin İslamlaşma sürecindeki tesirlerini ortaya koymaktır. Çalıştayda konu edinilecek sufiler kendilerinden sonraki sürece ne gibi bir tesir bırakmışlardır? Onların yaşadığı dönemde Orta Asya ve Anadolu’daki kültürel ve edebi ortam nasıl bir seyir takip etmektedir? Bu şahsiyetler Türklerin zihniyet dünyasını nasıl etkilemiştir? sorularına cevap aramaktadır.

Çalıştay, “2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında dört kurumun ortak faaliyeti olarak 07 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecektir. Çalıştay iki çerçeve konuşması ve 10 adet biyografiden meydana gelecektir. Çalıştay İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda düzenlenecektir. Pandemi nedeniyle isteyen katılımcılar konuşmalarını online olarak yapabileceklerdir. Dinleyiciler de etkinliği üniversite hesaplarından online olarak takip edebileceklerdir. 

Çalıştayda yapılan konuşmalar 2021 yılı Eylül ayı içerisinde teslim edilecek; Aralık ayında da kitap olarak yayınlanacaktır. Kitap Türkçe ve Kazakça olarak iki dilde yayınlanacaktır.

PROGRAM

Açılış Konuşmaları:  (Saat: 11.00 -12.00)

Prof. Dr. Cengiz Tomar (Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili)

Prof. Dr. Fuat Erdal (Anadolu Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Mahmut Ak (İstanbul Üniversitesi Rektörü)

Hüseyin Keskin (Sultanbeyli Belediye Başkanı)

Prof. Dr. Muhittin Şimşek (Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)

 

AÇILIŞ KONFERANSLARI

 

Birinci Konferans (Saat 13.00 -13.45)

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak

Yerleşik Algılar ve Tarihsel Gerçekler: Yunus Emre Gerçeği

 

İkinci Konferans (Saat 14.00 – 14.45)

Prof. Dr. İskender Pala

“Yunus ve Çağı: 13. Yüzyıl Anadolu’sunda Edebi ve Kültürel Ortam

 

OTURUMLAR

 

Birinci Oturum: Ahmet Yesevi ve Türk Dünyasına Etkisi  (Saat 15.00 -16.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent Bayram (Ahmet Yesevi Üniversitesi)

Doç. Dr. Kymbat Karatışkanova (Kazakistan)

“Ahmet Yesevi”

Prof. Dr. Dosay Kenzhetay (Kazakistan)

“Sufi Muhammed Danişmend”

Doç. Dr. Yunus Arifoğlu (Osmangazi Üniversitesi)

“Kutbeddin Haydar”

Prof. Dr. Münevver Tekcan (Kocaeli Üniversitesi)

“Süleyman Bakırgani ve Yeseviyye’deki Yeri”

 

İkinci Oturum:Yunus Emre ve Düşünce Dünyası  Saat (17.00 – 18.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Çiçekler (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Haşim Şahin (Anadolu Üniversitesi)

“Yunus Emre’nin Şeyhleri: Sarı Saltık, Barak Baba ve Tapduk Emre”

Mustafa Özçelik (Araştırmacı, Yazar)

“Yunus Emre”

Prof. Dr. Azmi Bilgin (Haliç Üniversitesi)

“Yunus Emre’nin Divan’ı ve Risâletü’n-Nushiyye’si”

Prof. Dr. Hayati Develi (İstanbul Üniversitesi)

“Yunus Emre ve Türk Dili”

 

Üçüncü Oturum: Yunus Emre’nin Yüzyılı: Türk Sufiliğinin Mimarları (Saat 20.00 – 21.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Topal (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal (İstanbul Kültür Üniversitesi)

“Ahi Evran”

Prof. Dr. Harun Yıldız (Ondokuzmayıs Üniversitesi)

“Hacı Bektaş-ı Veli”

Prof. Dr. İsmail Güleç (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

“Nasreddin Hoca”

Prof. Dr. Sadullah Gülten (Ordu Üniversitesi)

“Dede Garkın”